User Friendly沙宣臻致光感瑩潤精油

呢支VS 沙宣臻致光感瑩潤精油好正呀!! 平時好多護髮產品都要我搽上手先再搽上頭, 之後又要洗手都不太方便呢! 但呢支噴霧式潤精油一噴就搞掂, 我完全唔洗洗手! SIZE又細支, 放係袋, 出街任何時候用都得呀真係! 好User friendly! 其實佢既主要作用是提亮頭髮的水潤度同光澤, 噴一噴就可以即刻馴服我地平時訓醒亂78嘈既頭髮!! 我平時訓覺都訓到好衰, 個頭亂晒又打晒結, 早上洗頭其實好辛苦, 個人又未訓醒咁, 有左呢支噴霧式潤精油我噴一噴, 就ko左我要洗頭先洗順頭髮既問題, 又快又省時, 可以早上更快出到門口啦!!

Registration

登記成為會員 尊享獨家禮遇

立即登記

  請 登入發表意見