Rejoice 飄柔抗護焗油精華髮膜

Rejoice 飄柔抗護焗油精華髮膜係我最近既護髮之外, 一打開蓋就傳出陣陣香氣. 沒有化學成分,而且傳出香味. 飄柔的髮膜沒有令我反感!!!反而仲大大加分... 髮膜質地柔軟,又不會太杰!最適合混合性髮質的朋友!

Registration

登記成為會員 尊享獨家禮遇

立即登記

  請 登入發表意見

飘柔

飘柔